„Refleksje” to pismo naukowe studentów i doktorantów Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Jest to półrocznik wydawany systematycznie od 2010 roku.

 

Naszym głównym celem jest stworzenie forum, w ramach którego studenci i studentki oraz doktorantki i doktoranci będą mogli zaprezentować wyniki swoich badań a także wymieniać się poglądami z zakresu:

  • nauk o polityce i administracji,
  • nauk o bezpieczeństwie,
  • nauk o mediach komunikacji społecznej.

Zgodnie z ideą założycieli czasopisma, każdy numer dotyczył ściśle określonego tematu przewodniego, w ramach, którego proponowaliśmy konkretne obszary tematyczne, jednak wraz z poszerzaniem profilu czasopisma, odeszliśmy od tej praktyki. W rezultacie jesteśmy otwarci na publikowanie artykułów, recenzji i tłumaczeń z wyżej wymienionego zakresu nauk.

„Refleksje” nie znajdują się już ministerialnym wykazie czasopism punktowanych. Nie oznacza to, że autorzy artykułów nie otrzymują żadnej gratyfikacji, gdyż zgodnie z przepisami, to dla autora 5 punktów. Wszystkie publikowane teksty są recenzowane. W Naszym półroczniku pojawiają się artykuły w językach:

  • polskim,
  • angielskim,
  • rosyjskim.

Informacje o naborach tekstów znajdować się będą na naszym profilu na Facebooku.

Redakcja „Refleksji” dokłada wszelkich starań aby zapobiegać nadużyciom w procesie publikowania. W procesie publikacji nie tolerujemy również zachowań nieetycznych, w tym plagiatu w jakiejkolwiek formie.

 

Zakres tematyczny – słowa kluczowe: politologia, nauki o polityce, nauki o mediach, systemy polityczne, systemy partyjne, systemy medialne, kultura polityczna, ideologie polityczne, komunikowanie polityczne, integracja europejska, myśl polityczna, stosunki międzynarodowe, Unia Europejska, samorząd terytorialny.


Otrzymane dofinansowanie:


Czasopismo „Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM” otrzymało wsparcie finansowe ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (Umowa nr 537/P-DUN/2017, zadanie 5. Przygotowanie oryginalnych numerów czasopisma „Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM” w języku angielskim w celu zwiększenia międzynarodowego oddziaływania czasopisma).
Realizacja projektu obejmuje lata 2017 i 2018

Czasopismo „Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM” otrzymało wsparcie finansowe ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (Umowa nr 667/P-DUN/2018, zadanie 5. Zwiększenie udziału zagranicznych recenzentów czasopisma „Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM”).
Realizacja projektu obejmuje lata 2018 i 2019

 

Teksty opublikowane na łamach czasopisma „REFLEKSJE” i udostępniane w formacie PDF objęte są licencją CC BY 4.0 (Creative Commons – Uznanie Autorstwa). Kopiowanie i rozpowszechnianie dozwolone jest pod warunkiem uznania autorstwa.