Contact

“Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM”
ISSN 2081-8270
Electronic version of the journal is original version.

Faculty of Political Science and Journalism
Adam Mickiewicz University in Poznań
Uniwersytetu Poznańskiego 5
61-614 Poznań

E-mail: refleksje@refleksje.edu.pl