Archive

Articles published in “REFLEKSJE” are distributed under the Creative Commons Attribution 4.0. License (CC BY 4.0). They may be copied, redistributed and shared only if appropriate credit is given.


Current issue 16, autumn-winter 2017

Cover

Contents

Globalizacja a media i postprawda

Spis treści

Kinga Jasiak

Globalizacja z perspektywy przechodnia

Mateusz Ambrożek

Między wolnością a bezpieczeństwem. Analiza problematyki praw i wolności w ustawodawstwie polskim na przykładzie ustawy antyterrorystycznej

Marta Kinga Czyż

Information and communications security as a new challenge faced by Poland in 2007-2017

Angelika Jaskulska

Can the European Citizens’ Initiative be a solution to the crisis of EU legitimacy?

Kinga Jasiak

Controversies around the Transatlantic Trade and Investment Partnership

Jarosław Kardaś

The unfreezing of the Nagorno-Karabakh conflict through changes to Azerbaijan’s security policy

Łukasz Olszewski

Terroryzm a bezpieczeństwo wewnętrzne Unii Europejskiej – wybrane aspekty

Dawid Szymkowiak

The Federal Republic of Germany and the European Union crisis. The example of Grexit and Brexit

Łukasz Faliszewski

Framing w polskich stacjach telewizyjnych na przykładzie polityków zapraszanych do programów publicystycznych podczas kampanii wyborczej w ramach wyborów parlamentarnych w 2011 roku

Natalia Kusa

The Internet as a space of freedom? The significance of virtual space for the opposition in the Russian Federation

Marta Morawska

Skuteczność dyplomacji konferencyjnej Prezydenta Obamy podczas szczytu G-7 w 2015 roku

Rafał Szymanowski

The welfare state and the future of European integration according to Tony Judt

Marcin Waszak

Postprawda i fake news czy weryfikacja treści i źródeł informacji?

Wojciech Krzysztof Zieliński

Anime jako element soft power w polityce zagranicznej Japonii

Recenzje

Reviews

Obcy u naszych drzwi [Strangers at Our Door], by Zygmunt Bauman, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016, ss. 96
The Sun, the Sun Blinded Me, by Anka Sasnal and Wilhelm Sasnal, premiere: July 2016, the 69th Locarno International Film FestivalIssue 15 spring-summer 2017

Contents

Natalia Kusa
Un/democratic in/equalities

Diana Bednarz
Styles of political leadership of the presidents of the Republic
of Poland in the context of supremacy over the Polish Armed Forces after 1989

Justyna Doroszczyk
Why Russia is not state of law? – about sources of Russian legal
nihilism

Kinga Jasiak
Opportunities and challenges of European Union countries in the era
of corporate globalization

Michał Niebylski
The Communitarian critique of liberal democracy

Hubert Zglinicki
Manipulation of linguistics, rhetoric and apparent awareness
of the contemporary Western world

Inequalties and economic policy

Marcin Leszczyński
The role of social responsibility in shaping reputation on the example
of development assistance from European Union countries

Tomasz Ludwicki, Anna Siuda
Cohesion policy and combating inequalities in the current economic
crisis

Ludwika Przybylska
Evaluation of the economic policy in Poland in the 1970s.
Crisis and debt trap

Anna Siuda
Current income inequalities in Poland – awareness
and measurement

Artur Szmigielski
The role of competition policy in the digital era. Challenges
and practical implications

Reviews and reports
Iwan Krastew, Democracy: We apologize for the defects (Sylwia Pająk)
Thomas Piketty, Capital in the Twenty-First Century (Tomasz Rudowski)
Report from international scentific symposium on gender, law and constitution 12–13 april 2017, Washington (Luiza Nadstazik)Issue 14 autumn-winter 2016

Cover

Contents

Agata Pyrzyńska
Cisza wyborcza w Internecie. Argumenty za i przeciw

Grzegorz Małyga
Dżihad epoki cyfrowej. Jak muzułmańscy terroryści z Państwa Islamskiego wykorzystują Internet w swojej działalności

Karol Troszyński
Wizerunki polityczek w Internecie

Kinga Adamczewska
Retoryka populistyczna w parlamentarnej kampanii wyborczej w dobie kryzysu migracyjnego1

Leonard Dajerling
Era Big Data. Czyli jak postęp technologiczny i metodologiczny wpływa na wybory prezydenckie?

Marcin Wądołowski
Śląskość „dwóch prędkości” – strona internetowa a przekaz polityczny wybranych organizacji regionalnych na Górnym Śląsku

Monika Jabłońska
MyPiS.pl jako narzędzie marketingu politycznego. Przyczyny niepowodzenia i upadku serwisuIssue 13, spring-summer 2016

Cover

Contents

Natalia Kusa

Power of violence

Stanisława Budzisz-Cysewska

Own „Alien.” Internally refugees in Georgia

Andrij Gladii

The substrate separatist movements in the eastern region
of Ukraine in 2014: motives and the course of events

Piotr Kaczmarek

The war in Iraq in the light of the Bush Doctrine

Krzysztof Korycki

The dispute between the political parties concerning the method
for the allocation of seats during the work on the draft of Election Code

Natalia Miłkowska

The rhetoric of the political map. Territorial disputes
in the context of geoinformation

Kinga Przybysz

Three areas of conflict for three decades? Difficulties
in relations between the Catholic Church and the Third Republic of Poland

Przemysław Renn

Hybrid warfare as a new phenomenon in the art
of war XXI Century

Mateusz Rozmiarek, Adam Szabelski

The Hungarian blood in the water, Hungary – Soviet
Union conflict and the Summer Olympics in 1956

Maciej Skuczyński

The activities of the United Nations for decolonization
and peace in Western Sahara

Karolina Wereta

Theoretical and methodological research challenges
the armed conflict in the social sciences.
Colombia example

Review

Joanna Roś

Around the publication of publishing house Karakter,
ReviewIssue 12, autumn-winter 2015

Cover

Title

Contents

Quarter century of Polish transformation

Jarosław Kardaś

Political public relations during election campaigns
in the Third PR

Dariusz Leszczyński

Economic transformations in Poland in the years 1989-2016

Joanna Mielcarek

Selected conflicts in the Polish political scene in the years
1989-2014

Margaretta Mielewczyk

Analysis of the electoral campaign and the election results
of June 1989, taking into account their perception by today’s youth

Marek Pawłowski

From the democratic revolution to revolution of e-democracy.
Democracy inner- party after 25 years of transformations on the example of elections Chairman of the Platforma Obywatelska PR in 2013.

Mateusz Pazdej

Lustration as one of the greatest difficulties of the Polish
transformation

Mateusz Rozmiarek

Transformation system and globalization on the example of
Poland

Dominika Teclaw

Conditions for development of local self-government after
the political transformation in 1989.

Paweł Łokić

Book review ,, Another republic is possible’’ The spectra
of the past, visions of the future

Multiculturalism

Arkadiusz Mirosław Jasiński

Tolerance and cultural identity of Europe.

Irmina Jaśkowiak

Jewish identity on the border of cultures and nations.

Agnieszka Rożewska

Image Pole – immigrant presented in „Daily Mail” during
the election campaign in the UK in 2015.

Joanna Roś

The moral strength, naivety heart. Review Algerian Chronicles-
collection of texts by Albert Camus in English translation.

Local elections in Poland

Martyna Domańska

„Personalization of policy at the local level” – research
in the municipality of Slubice

Krzysztof Korycki

Legal conditions of election campaign

Jakub Mielewczyk

The impact of single-seat constituencies for elections to the
municipal councils in communes over 20 thousand inhabitants.

Katarzyna Szkudlarek

The impact of individual characteristics of voters for their
political activity – the results of surveys conducted in Gniezno before the local elections in 2014

Piotr Kuligowski

The report of the summer school „Concepta: International
Research School in Conceptual History and Political Thought”, 9-21 August 2015.

For authorsIssue 11, spring-summer 2015

Okładka

Contents

Natalia Kusa

Right to the city as a common space

Municipal and public policy

Beata Dylik

The Territorial Marketing in the Managing
the Development of the Cities on the examples of Gdańsk, Cracow, Poznań and Wrocław

Joanna Gorączko

The Role of Territorial Marketing in Creating
the Image of the Selected Polish Cities

Joanna Jancz

An Attractive City – A Competitive City

Roksana Janicka, Patryk Jędrowiak

The Participation Budget – a will to increase the social
participation in the cities development or the marketing tool in the hands of presidents and mayors?

Patryk Kuligowski

The Rule of the Peasants or Townspeople? The Intricacy
of Polish Irredentism before the January Uprising

Marcin Wądołowski

Post-industrial Identity of a Silesian Town
on the Example of Siemianowice Śląskie

Aleksandra Sulikowska

The Theory of Open Form and Linear Continuous System.
The Search of Oskar Hansen’s Concept in the Contemporary Spatial Reality of Poznań

Maksymilian Wroniszewski

Berlin in 1933. Reading into the Reportages
of Zygmunt Nowakowski

Dariusz Czywilis, Michał Niebylski

Rola think tanków w kontekście polityk publicznych
w Polsce: casus polityki energetycznej

Renata Popiołek

The Public Policy as an Instrument of State’s
Intervention in the Labour Market on the Example of Poland after 1989

Konrad Różowicz

The Green Public Procurement: the Instrument
in Supporting the Sustainable Development of the Cities

Katarzyna Goworek

The Elements of the Deliberative Democracy
as a Mean of Extending the Citizens’ Participation in Polish Public Life

Hubert Kurdelski

Will the audience burn the theatre?
The phenomenon of Indignados in the crisis of legitimacy and the deliberative democracy model

Performance and policy

Joanna Kocemba

The Relations between the Aesthetic and Political Choices
in the Quasi-political, Political and Metapolitical Performances

For authorsIssue 10, autumn-winter 2014

Cover

Contents

Filip Biały
Cięcie (epistemologicznie)

Kino, polityka, interpretacja

Joanna Gorączko
Znane i nieznane oblicza utopii, antyutopii i dystopii w dziełach kinematografii

Kaja Puto
Siebie samych się boicie! Polska w kinie niemieckim po 1989 roku

Bartosz Wasiłek
Polityczna siła kina. Bollywood jako „soft power” Indii

Agnieszka Tamara Filipiak, Patrycja Ratajska
Potencjał kampowej dekonstrukcji. Przypadek „Kamieni na szaniec” Roberta Glińskiego

Artur Wiśniewski
„Urodziłem się pierwszy i dlatego żyję” – filmowa próba odpowiedzi na pytanie
o przeznaczenie człowieka. Kilka słów o „Przypadku” Krzysztofa Kieślowskiego

Jakub Januszewicz
Proliferacja ludzkiej intymności w kontekście politycznych zachowań wyborczych

Magdalena Ozimek
Reżyserka jako zawód urojony, czyli o podwójnej polityczności polskiego kina młodego pokolenia tworzonego przez kobiety

Aleksandra Gimbut
„Zło jest banalne, dobro radykalne”

Joanna Roś
Źródła i amnezja wspólnoty

Ruchy protestu we współczesnym świecie

Aleksander Gadkowski, Krzysztof Różański, Łukasz Sokołowski
Nieposłuszeństwo obywatelskie a państwo demokratyczne

Magdalena Szkudlarek
Wydarzenia w Syrii i na Ukrainie jako przykład niepowodzenia współczesnych społecznych ruchów protestu

Szymon Pietrzykowski
Rewolucja irańska (1978 – 1979) – przebieg, percepcja, znaczenie

Tomasz Mróz
Nomadyczność wieloznaczna, wieloznaczność nomadyczna, czyli o wzorach osobowości Zygmunta Baumana

Katarzyna Peplinska
Kliknij ,,Lubię to” i wyjdź na ulicę. Ruch przeciwko ACTA w perspektywie performatycznej

Dawid Prokop
Na antypodach modernizmuIssue 9, spring-summer 2014

Filip Biały
Lekcja z samopoznania

PAŃSTWO I RELIGIA

Aleksandra Galus
Unia Europejska a religia

Natalia Kusa
„Bogurodzico przegoń Putina” – rola Cerkwi Prawosławnej we współczesnej Rosji

Artur Pohl
Wpływ judaizmu na prawodawstwo Izraela

Magdalena Szkudlarek
Od Atatürka do Erdoğana – ewolucja roli religii w Turcji w okresie rządów AKP

DZIENNIKARSTWO, NAUKA, TABU

Kinga Przybysz
Wizerunek III RP w dyskursie o. Tadeusza Rydzyka w kontekście „walki o multipleks”

Mateusz Karatysz
W poszukiwaniu rzetelności. Między subiektywizmem a obiektywizmem dziennikarskim

Klaudia Wojtkowiak
Erotyzm i kobieta w reklamie

Magdalena Ozimek
Polityczność kwestii światopoglądowych w ujęciu dyskursywnym

ZNACZENIE I ROZUMIENIE W HISTORII IDEI

Quentin Skinner
Słowo od autora „Znaczenia i rozumienia w historii idei”

Quentin Skinner
Znaczenie i rozumienie w historii idei

Filip Biały
Quentin Skinner: doniosłość i znaczenie. Komentarz tłumacza „Znaczenia i rozumienia w historii idei”Issue 8, autumn-winter 2013

Title

Contents

Filip Biały
Polityka, literatura; demokracja

POLITYKA I LITERATURA

Joanna Roś
„Mit śródziemnomorski” a „polityka śródziemnomorska” Alberta Camusa

Patrycja Ratajska
Polityka tożsamości literatury polskiej. Żydówka – obcość nieprzekraczalna w „Wielkim Tygodniu” Jerzego Andrzejewskiego i „Przy torze kolejowym” Zofii Nałkowskiej

Filip Pietruszewski
Prywatne jest polityczne, czyli o publicystyce Ireny Krzywickiej

Kinga Przybysz
Ewolucja recepcji twórczości Josepha Conrada w Polsce

Joanna Jastrzębska
Kolonizacja? Rekolonizacja? Polonizacja? czyli Rosja po polsku

Rozmowa z prof. Przemysławem Czaplińskim
Polityczność w literaturze i polityczność literatury

Rozmowa z prof. Barbarą Krauz-Mozer
Literatura, nauka i wartości

Katarzyna Szkudlarek
Polek (R)ewolucje. Dyskurs feministyczny w Polsce po 1989 roku

Katarzyna Kończal
Berlińskie zoo

DEMOKRACJA

Katarzyna Goworek
Rola aktywnego obywatela w procesie demokratyzowania demokracji na przykładzie Polski po 1989 roku

Marek Pawłowski
Demokracja medialna

Magdalena Szkudlarek
Dbałość o moralną kondycję społeczeństwa versus wolność mediów – o tym, jak Turcja przekracza kolejne granice

Katarzyna Radziej
Problem nadużywania uprawnień przez funkcjonariuszy służb porządkowych w Turcji od roku 2005 po wydarzenia w stambulskim Parku Gezi

Karolina Janiszewska
Wojna w Sierra Leone – z dziećmi w roli głównej

Rafał Szymanowski
Przestrzeń możliwości według Haralda WelzeraIssue 7 spring-summer 2013

Title

Contents
Filip Biały
Historia i bezpieczeństwo: splątane drogi wolności

Polityka i historia

Joanna Kałużna
Powszechna Organizacja „Służba Polsce” a materialne formy rewanżu pamięci

Piotr Kuligowski
Bój o historię i tożsamość. Analiza „marszowych” dyskursów

Igor Ksenicz
Konflikt polsko-ukraiński 1943–1947 w polskiej historiografii i debacie politycznej

Martyna Kobierska
Mit kosowski we współczesnej serbskiej myśli nacjonalistycznej

Paulina Warchoł
Polityka pamięci w japońsko-chińskich stosunkach dyplomatycznych

Rafał Kamprowski
Kontrfaktyczna próba spojrzenia na historię polityczną Polski

Rafał Szymanowski
Judta i Snydera wiek dwudziesty

Wymiary bezpieczeństwa

Wojciech Krzysztof Zieliński
Bezpieczeństwo hydrologiczne w perspektywie Chińskiej Republiki Ludowej

Mateusz Garbaciak
Znaczenie Republiki Azerbejdżanu w kontekście bezpieczeństwa energetycznego

Katarzyna Smolińska, Agata Przemieniecka
Respondenci wobec inwestycji w energię jądrową w Polsce. Wyniki i omówienie badań

Mateusz Karatysz
Zjawisko cyberprzestępczości a polityka cyberbezpieczeństwa w regulacjach prawnych Rady Europy, Unii Europejskiej i Polski

Ewa Kaja
Unia Europejska na śródziemnomorskiej „scenie”

Polemiki i dyskusje

Maciej Karczewski
Czy politologia to „nauka interdyscyplinarna”? Kilka słów o przedmiocie poznania i tożsamości dyscypliny
Łukasz Scheffs
W obronie marketingu politycznego

Michał Baluch
Psychologia jako niezbędny komponent politologiiIssue 6 autumn-spring 2012

Title

Contents

Filip Biały
Nowe perspektywy refleksji

Perspektywy politologii

Dyskusja redakcyjna
Czy potrzebna jest refleksja nad przedmiotem poznania politologii?

Filip Biały
„Polityczność” jako przedmiot poznania politologii

Paweł Antkowiak
O polityczności samorządu i polityce w samorządzie

Jakub Jakubowski
Marketing polityczny jako środek osiągania celów politycznych

Łukasz Dulęba
Liberalizm jako forma ucieczki od polityczności?

Polityka i kultura

Anna Klupa
Ochrona dóbr kultury w trakcie konfliktów zbrojnych

Anna Wesołowska
Polityka kulturalna Unii Europejskiej na początku XXI wieku

Kamil Kisiel
Kultura w społeczeństwie informacyjnym jako cyfrowe dobro wspólne. Perspektywy oddolnej zmiany społecznej na podstawie analizy ram zbiorowego działania ruchu wolnej kultury w Polsce

Kinga Kuśmierczyk, Łukasz Lipiński, Krzysztof Nalepa, Rafał Pakuła
Dystans kulturowy i stereotypy narodowe wśród studentów Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu

Joanna Gorączko
Kino przeciw faktom czyli nazistowska propaganda w kinematografii III Rzeszy

Patrycja Ratajska
Sztuka budzenia wyobraźni. „Trylogia Polska” Yael Bartany

Rafał Szymanowski
Kapuściński non-fiction – próba analizy debaty publicznej

Agata Przemieniecka, Katarzyna Smolińska
Celebryci na polskiej arenie politycznej na tle wyborów parlamentarnych 2011

Karolina Karolczak
„Aniołki Kaczyńskiego” – przedmioty czy podmioty kampanii wyborczej Prawa i Sprawiedliwości?

Wydarzenia i informacje

Agata Domińska
W Gnieźnie rozmawialiśmy o historii, bezpieczeństwie i polityceIssue 5 spring-summer 2012

Title
Contents
Redakcja
Kryzys czy nowy ład na świecie?

Kryzys czy zmiana ładu światowego?

Justyna Cywoniuk
Chińskie imperium ratuje euroland przed kryzysem
Maciej Karczewski
„Wielka Gra” na Oceanie Indyjskim. Chiny, Indie i Stany Zjednoczone w regionalnej rywalizacji mocarstw

Szymon Mikołajczyk
„Dziki Zachód” Państwa Środka – bezpieczeństwo i gospodarka w chińskiej polityce wobec prowincji Xinjiang

Piotr Kaczmarek
Archipelag Senkaku. Źródło napięć na Morzu Wschodniochińskim

Liliana Ziemborska
Spory w relacjach transatlantyckich

Artur Pohl
Znaczenie Turcji dla gospodarki i bezpieczeństwa Unii Europejskiej

Magdalena Szkudlarek
Programowa niechęć do państwa jako kwintesencja zjawiska identyfikacji narodowej wśród Kurdów tureckich – analiza głównych przejawów nacjonalizmu kurdyjskiego w Turcji

Patrycja Szcześniak
Struktura i determinanty bezrobocia w krajach rozwijających się

Marta Zobeniak
Gwinea – państwo po juncie

Anna Wesołowska-Maciejewska
Wyjście z kryzysu – proces stabilizacji oraz odbudowa państwa afgańskiego

RecenzjeIssue 4, autumn-winter 2011

Cover

Contents

Redakcja
Oczywiste refleksje

Płeć – feminizm – gender studies

Łukasz Skoczylas
Hegemoniczna męskość i dywidenda patriarchatu. O społecznej teorii płci kulturowej Raewyn Connell

Rafał Szymanowski
Pokryzysowa zmiana

Rafał Kamprowski
Miejsce i rola kobiety w rodzinie na przestrzeni wieków. Od Antyku po I wojnę światową. Zarys problematyki

Paulina Wierzba
Tożsamość homoseksualnych kobiet – dramat czy konstruktywna alternatywa?

Eliza Kania
Polska zdekolonizowana? „Pamięć o kobietach” i jej wymiary

Joanna Kałużna
Społeczna recepcja realizacji idei gender mainstreamingu na szczeblu jednostki samorządu terytorialnego (Miasto i Gmina Olsztyn)

Karolina Karolczak
Aktywność społeczno-polityczna kobiet na szczeblu lokalnym z uwzględnieniem sytuacji w gminie Gostyń po wyborach samorządowych 2010 r.

Angelika Kontowska, Paula Ilkiewicz
Zakazane Miłości

Piotr Kaczmarek
Płeć w społeczeństwie, ekonomii i polityce

Wybory – kampania – marketing polityczny

Urszula Panicz
Frekwencja wyborcza a stan polskiej demokracji

Paweł Sopalski
Telewizja w kampanii wyborczej – wybrane aspekty

Marta Schroeder-Polak
Marketing polityczny na przykładzie witryn internetowych kół poselskich i klubów parlamentarnych w Sejmie RP VI kadencji

Marcin Łukaszewski
Zasada incompatibilitas w samorządowym prawie ustrojowym (relacje samorządowiec-parlamentarzysta) i projekt przekształcenia Senatu w Izbę Samorządową

Krzysztof Duda
E-voting jako forma demokracji bezpośredniej. Dotychczasowe doświadczenia i ich konsekwencjeVol 3, spring-summer 2011

Cover

Contents

Redakcja
Refleksje o wojnie

Przestrzeń konfliktu

Jacek Mazurczak
Wojna polsko-polska a kryzys postindustrialny

Jakub Jakubowski
Wpływ paranoi politycznej na dyskurs publiczny w Polsce

Michał Niebylski
Korelacje pomiędzy ideologią „trzeciej drogi” a redefinicją konfliktu w polskim życiu politycznym

Marcin Skobrtal
RzeczPiSpolita POlska. Geografia wyborcza Platformy Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości w latach 2005-2010

Język debaty

Paulina Piątek
Publicysta w sporach dzienników opinii w Polsce. Analiza felietonów Rafała Ziemkiewicza w „Rzeczpospolitej”

Paweł Jędrzejczak
Opozycyjnie o polskich mediach publicznych. Analiza publicystyki Jacka Żakowskiego (2005-2010)

Damian Grzesiński
Język wypowiedzi publicznych Donalda Tuska w latach 2005-2007

Agnieszka Jakubowska
Język wypowiedzi publicznych Jarosława Kaczyńskiego w latach 2007-2010

Urszula Panicz
Kreowanie dyskursu publicznego w Polsce – rola mediów krytycznych wobec Prawa i Sprawiedliwości

Paulina Jęczmionka
„Gazeta Wyborcza” i „Rzeczpospolita” wobec wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 maja 2007 r. w sprawie ustawy lustracyjnej (analiza porównawcza)

Fronty wojny

Agnieszka Misiewicz
Patrioci krytyczni kontra mitomani. Walka o politykę historyczną w obliczu Grossa

Michał Baluch
Etyczny bunt w reżimie demokratycznym

Seweryn Krzyżewski
Rozliczać? Tak, ale…

Łukasz Dulęba
Polityka niepamięci

Filip Biały
„Tygodnik Powszechny” według Romana Graczyka

Jarosław Wojtas
Bezdroża populizmu w perspektywie politologicznej

Bartłomiej Kapica
O artykule Joanny Kałużnej słów kilka

Joanna Kałużna
O wielość narracji, za pluralizm relacjiIssue 2, autumn-winter 2010

Cover

Contents

Redakcja
Refleksyjnie o nowych mediach, opozycji i opozycyjności

Nowe media

Małgorzata Mielcarek
Nowe media – nowe dziennikarstwo?

Jędrzej Napieralski
Mediatyzacja polityki. Konieczność, zagrożenie czy alternatywa?

Kamala Kuźmicka
Multitasking medialny

Marcin Pera
„Tygodnik Powszechny”: w poszukiwaniu mądrości

Filip Biały
Nowe media w komunikacji marketingowej

Łukasz Scheffs
„Sztuka” robienia polityki

Opozycja i opozycyjność

Marzena Pomorska
Czy istnieje typ idealny „opozycyjności”?

Joanna Kałużna
W opozycji do mitu i o micie opozycji. Analiza polaryzacji stanowisk i ocen dotyczących Poznańskiego Czerwca ’56, czyli rzecz o strajku na tle ekonomiczno-socjalnym i zamieszkach zbrojnych o charakterze politycznym oraz o antykomunistycznym powstaniu i ofiarach totalitarnego systemu

Jakub Michalak
Kościół ewangelicki przyczółkiem opozycji wschodnioniemieckiej

Angelika Kontowska
Opozycja antysystemowa we współczesnych państwach totalitarnych – rzeczywistość czy abstrakcja?

Łukasz Scheffs
Lider polityczny w totalitarnym i demokratycznym systemie politycznym. Pozorna opozycja?

Jakub Bartolik
Początki ruchu demokratycznego w Chińskiej Republice Ludowej (1976-1981)

Piotr Kaczmarek
Opozycja w Chinach. Wczoraj, dziś i jutro

Marta Zobeniak
Polityczny islam, świecka opozycja?

Marcin Skobrtal
„Modlitwa dla Marty” – pieśń dwóch rewolucji

Michał Baluch
Przeciwko cichej akceptacjiIssue 1, spring-summer 2010

Title

Contents

Co z tą Europą?

Jędrzej Napieralski

Europa skończona?

Łukasz Scheffs

Kryzys demokracji przedstawicielskiej zwiastunem końca Unii Europejskiej?

Adam Jaskulski

Fikcyjny Traktat Lizboński

Dorota Wiśniewska

Współczesne wyzwania dla integrującej się Europy. Problem pakietu klimatyczno-energetycznego i zaopatrzenia w surowce energetyczne

Liliana Gmerek

Przyszłość Europy wobec zagrożeń ekologicznych

Mikołaj Tomaszyk, Jacek Raubo

Czy Europa umiera – nasz głos w dyskusji

Mikrotektonika europejskich przemian. Studium przypadków

Liliana Reimisz

Perspektywy członkostwa Turcji w Unii Europejskiej

Marta Zobeniak

Kosowo – koniec Europy?

Marcin Skobrtal

Separatyzm językowy w Hiszpanii

Marcin Łukaszewski

Czy renesans monarchii absolutnej? Zmiany w Konstytucji Księstwa Liechtensteinu z 2003 roku

Paweł Antkowiak

Czy to koniec zawodów prawniczych w Europie – przypadek Polski

Marta Balcerek

Czy Europa potrzebuje zmiany doktryny ekonomicznej?

Kryzys czy transformacja wartości europejskich?

Katarzyna Skrzypczak

Jaka tożsamość kulturowa dla dzisiejszej Europy?

Filip Biały

Konflikt jako wartość? Demokracja agonistyczna a populizm europejski w ujęciu Chantal Mouffe

Michał Kłopocki

Polonia w Stambule: imigranci w globalnym mieście, tożsamość i obywatelstwo w dobie transnarodowych przestrzeni społecznych

Maciej Banaszak

Traktat Lizboński a wspólnotowe wartości europejskie

Margareta Wysocka

Kobieta kryzysem brzemienna. Sytuacja kobiet na i poza rynkiem pracy w dobie kryzysu demograficznego

Carolina Leonetti (Tł. Magdalena Filary, Mateusz Grzelczyk)

Świeckość państwa zakwestionowana we Włoszech. Debata na temat krzyży w szkolnych klasach

Wydarzenia – informacje

Tomasz R. Szymczyński

Uroczystość z okazji rocznicy urodzin Ryszarda Kapuścińskiego WNPiD – UAM; 3 III 2010